Bezpečnostní služba Pardubice - Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany (PCO) je forma dálkového monitoringu objektů, které jsou připojené zabezpečovacími systémy na vyhodnocovací zařízení. V případě, že objekty vykazují narušení, je na místo vyslána posádka zásahového vozidla, která objekt zkontroluje a případně zakročí.

Pult centralizované ochrany, neboli PCO, je služba nabízená naší společností. Naše firma má vybudované dohledové centrum, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) nebo elektronické požární signalizace (EPS), které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.

Informace jsou na pult přenášeny několika způsoby:

  • k nejčastějšímu způsobu patří přenos pomocí telefonní linky. Tento způsob však zdaleka nedosahuje takové spolehlivosti, jako například přenos pomocí GSM komunikátoru. Mezi největší nevýhody přenosu pomocí telefonní linky patří lehká překonatelnost, například odstřihnutím dané telefonní přípojky. Vzhledem k tomu, že pult kontroluje spojení s objektem pouze jednou denně, je již toto zabezpečení dnes nedostačující.
  • další možností je použití GSM komunikátoru. Při použití tohoto typu spojení nehrozí "odstřihnutí" a vzhledem k možnosti komunikace pomocí GPRS přenosů vychází komunikace velice levně a není problém kontrolovat spojení s objektem například každých 15 minut.
  • poslední možností, poměrně častou, je použití rádiového přenosu.

Při vyhlášení poplachu vysílá pracovník dohledového centra na místo zásahovou jednotku, která v případě narušení objektu usiluje o zadržení pachatele. Zároveň pracovník zavolá policii a kontaktuje Vás jako majitele objektu. V případě požárního poplachu zavolá hasičský záchranný sbor. Vzhledem k tomu, že na pult je možné přenášet veškeré informace, může PCO zároveň sloužit jako hlídač včasného otevření či zavření obchodu nebo příchodu dítěte ze školy.

Výhody střežení PCO jsou zřejmé, pult centrální ochrany hlídá Váš objekt když nejste v dosahu, máte vypnutý telefon nebo spíte. Tím účinně chrání Váš majetek i Vás samotné.

CZIN.eu TOPlist