Bezpečnostní služba Pardubice - Kontrola alkoholu na pracovišti (dechové zkoušky)

Proč kontrolovat zaměstnance na alkohol?

 • Zákoník práce ukládá zaměstnanci, aby nepožíval alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a ani nevstupoval na pracoviště pod vlivem alkoholu (§106 zák.práce č.262/2006 Sb.)
 • nestranná kontrola kontrolním pracovníkem dodavatelské služby
 • pravidelná kontrola úrovně dodržování bezpečnosti práce na pracovištích

Postup kontroly zaměstnanců na alkohol:

 • kontrolní pracovník naší služby provede kontrolu na alkohol u přítomných zaměstnanců dle požadavků objednavatele,
 • kontrola se provádí za pomocí dechového přístroje,
 • kontrola zaměstnance je vždy prováděna v samostatném prostoru, bez účasti ostatních kontrolovaných zaměstnanců (z důvodu ochrany osobních údajů),
 • v případě podezření na alkohol lze provést kontrolu zaměstnance přímo na pracovišti,
 • v případě zjištění pozitivní dechové zkoušky u zaměstnance, sepíše kontrolní pracovník s dotyčným protokol, který kontrolní pracovník předá zaměstnavateli,
 • kontrolní pracovník se vždy prokáže od objednavatele vydaným zmocněním nebo pověřením ke kontrole,
 • z každé kontroly je pořízen zápis,
 • oznámení o provedené kontrole Vám bude zasláno v co nejkratší době na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, případně předáno osobně. Každý zápis o provedené kontrole slouží jako podklad k fakturaci.

Tuto službu je možné sjednat jednorázově, opakovaně nebo dlouhodobě.

CZIN.eu TOPlist